Опитувальний лист


кВт
тис. кВт∙год
годин на добу
діб на тиждень

Клас напруги та характеристика розрахункових лічильників:

Клас напруги Кількість розрахункових лічильників Типи розрахункових лічильників
27.5 кВ та вище
менше 27.5 кВ
Кількість розрахункових диференційних (погодинних) лічильників на об’єкті з середньомісячним обсягом споживання більше 50 тис. кВт∙год
одиниць
Наявність АСКОЕ / ЛУЗОД:
Існуючий тариф розрахунку за е/е:За можливістю заповніть графік споживання (бажано, але не обовязково)
Завантаження шаблону графіку споживання
Завантажити
Відправлення заповненого графіку споживання