Додаткові послуги

Безкоштовні консультації для юридичних осіб

27.1.jpg

Наша компанія надає безкоштовні консультації з питань зміни постачальника електричної енергії.

Наші фахівці готові приїхати на Ваше підприємство для проведення необхідних безкоштовних консультацій.

Звертайтесь за нашими контактами або пишіть нам на електронну адресу: info@energopostachalnyk.com

Розробка систем АСКОЕ

Функціонування ОРЕ вимагає погодинного обліку електроенергії. Вимоги щодо обліку електроенергії на роздрібному ринку залежать від обраних споживачем тарифу та шляхів енергозабезпечення. В разі постачання електроенергії за регульованим тарифом, останній має забезпечити облік електроенергії за розрахунковий період сумарно або за тарифними зонами залежно від тарифу, що застосовується. В разі постачання споживачу електроенергії за нерегульованим тарифом (договірною ціною, наприклад з ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИК»), останній має забезпечити облік електроенергії відповідно до чинних нормативних документів.

Автоматична система контролю і обліку електроенергії (АСКОЕ) - автоматизована вимірювальна інформаційна система, основне призначення якої - вимірювання, збирання, обробка, зберігання, відображення, документування даних з обліку електричної енергії, обмін обліковою інформацією з суміжними суб'єктами та Головним оператором ОРЕ України.

Основною метою створення АСКОЕ є забезпечення наступних техніко-економічних завдань:

 • підвищення точності обліку електроенергії;
 • скорочення часу збору й обробки даних, прийняття оперативних управлінських рішень, інформаційної підтримки служб по підготовці комерційних даних для виконання взаєморозрахунків;
 • забезпечення роботи всіх елементів АСКОЕ в єдиному розрахунковому часі зі збереженням установлених правил переходу на «літній/зимовий» час;
 • проведення розрахунків за отриману та відпущену електроенергію в умовах Оптового ринку;
 • керування енергетичними режимами;
 • визначення всіх складових балансу електроенергії, забезпечення оперативного контролю та аналізу режимів відпуску електричної енергії в енергосистему і її надходження з енергосистеми;
 • передача облікової інформації до ІОК Головного оператора відповідно до «Загальних технічних вимог до Автоматизованої системи комерційного обліку Оптового ринку електричної енергії України», Додаток 7(4) до ДЧОРЕ»;
 • передача погодинних та добових даних з обліку електроенергії суміжним суб'єктам ОРЕ суміжним організаціям та заінтересованим сторонам.

ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИК» забезпечить розробку та впровадження систем АСКОЕ/ЛУЗОД, а також їх модернізацією.

Етапи створення АСКОЕ/ЛУЗОД:

 1. Отримання технічних рекомендацій від енергопостачальної організації:

Для одержання рекомендацій необхідно направити в енергопостачальну організацію письмову заяву з проханням видати технічні рекомендації.

 1. Розробка робочого проекту (РП) і технічного завдання (ТЗ) згідно з виданими технічними рекомендаціями:

На основі отриманих технічних рекомендацій ми створюємо робочий проект і технічне завдання. Узгодження робочого проекту і технічного завдання з енергопостачальною організацією.

 1. Постачання обладнання:

На цьому етапі ми забезпечимо постачання замовникові вказаного в робочому проекті обладнання для створення системи.

 1. Виконання монтажних робіт:

Після розпломбування точок обліку наші фахівці здійснюють монтаж цього обладнання.

 1. Пусконалагоджувальні роботи:

Далі проводиться налагодження устаткування для повноцінного збору і правильної передачі даних через засоби зв'язку в енергопостачальну організацію і (в разі АСКОЕ) на комп'ютер енергетика.

 1. Введення АСКОЕ/ЛУЗОД в дослідну експлуатацію:

По закінченню попередніх етапів ми складаємо акт про введення в дослідну експлуатацію, який підписують три сторони: наша компанія, замовник і енергопостачальна організація.

 1. Оцінка відповідності системи АСКОЕ/ЛУЗОД:

Ми подаємо заявку в організацію, уповноважену здійснювати оцінку відповідності системи. Після перевірки вимірювальних приладів на відповідність усім нормам і вимогам замовник отримує свідоцтво про оцінку відповідності АСКОЕ/ЛОЗОД.

 1. Введення в промислову експлуатацію системи АСКОЕ/ЛУЗОД.

Після закінчення терміну дослідної експлуатації і при її успішному проходженні складається акт введення АСКОЕ/ЛУЗОД у промислову (постійну) експлуатацію. Цей документ є підтвердженням успішної установки системи обліку електроенергії. Прийняті в промислову експлуатацію АСКОЕ/ЛУЗОД повинні використовувати для проведення комерційних розрахунків між замовником і енергопостачальною організацією.

Енергетичний аудит

Енергетичне обстеження промислових будівель - це перший крок на шляху до енергоефективності.

Ми разом зі своїми партнерами надаємо послуги енергоаудиту промислових підприємств і приватних будинків.

28.1.jpg28.6.jpg

Обстеження приміщень проводиться із застосуванням сучасного обладнання та передових технологій.

28.3.png

Ми допоможемо Вам скоротити витрати енергоносіїв.

28.4.jpg